Zerbitzuak

   1. INGURUMEN ZERBITZUAK               

11. AHOLKULARITZA

ADMINISTRAZIOENTZAT
 • Tokiko Agenda  21: Ezarpen eta garapena. TEPen berrikustea. Herritar Parte Hartze Foroen antolaketa. Adierazleen kalkulua. TEPen ebaluazioa.
 • Ingurumenean laguntza teknikoa.
 • Hondakinen kudeaketa: HKPen (PGR) idaztea. Etxeko edo auzo-konpostaketaren ebaluazio eta jarraipena.
 • Aktibitateen lizentziak: IPPC. AAI. Sailkatuak. Libreak.
 • Ortu ekologikoen dinamizazioa.
 • Sarietara aurkezpena.
 • Lurren berreskurapenerako ekimenak.
 • Laguntza lerroen bilatze eta bideratzea.
 • Diseinu kartografikoa GISaren bitartez.
ERAKUNDE PRIBATUENTZAT
 • Hondakinen kudeaketa. EGR. PGR.
 • Baliabide hidrikoen kudeaketa integratua.
 • Auditoretza energetikoa.
 • GIS: Datu espazialen analisia. Kartografia. Kokapen obeezina.
 • Jardueren legeztatzea: IPPC. AAI. Sailkatuak. Libreak.

12. INGURUMEN HEZKUNTZA

 • Ingurumen sentsibilizazio kanpainen diseinua.
 • Eskolako Agenda 21aren dinamizazioa.
 • Ikastetxeentzako tailerrak.
 • Material didaktikoaren egitea.
 • Edozein hartzaileri zuzendutako formakuntza.

 2. DISEINU ETA KOMUNIKAZIOA               

21. SEINALEZTAPENA

 • Euskarri turistikoak: Ilustrazioak. Kartofrafia. Pertsonalizatuak. Mozketak. QR kodeak. Ondare interpretazioak.
 • Norabidezkoak: Ibilbideak. Ondarea.
 • Errotulazioa: kanpo eta barnealdean. Konposite panelak (Dibond®, Alucobond®). Biniloak. Aluminio zepilatua. Reboard kartoia. Ikonografia espazioak. Gorpuzdun letrak.

pdf2017ko seinaleztapen katalogoa

22. ARGITALETXEA

 • Diseinu eta maketazioa: Aldizkariak. Esku-orriak. Kartelak. Programak. Katalogoak.

23. KORPORATIBOA

 • Identitate korporatiboa: Logotipoa. Izena.
 • Papereria eta merchandising-a.
 • Weba.
 • Iragarkiak: Paperean eta digitalean.
 • Errotulazioa: kanpo eta barnealdean. Konposite panelak (Dibond®, Alucobond®). Biniloak. Aluminio zepilatua. Reboard kartoia. Ikonografia espazioak. Gorpuzdun letrak.
 • Ekitaldietarako euskarriak. Erakustokiak. Stand-ak. Azokak.

24. DEKORAZIOA

 • Barnealdeko errotulazioa.
 • Dekorazio-kuadroak kortoi-luman.
 • Dekorazio-kuadroak LED argiztapenarekin.
Euskara